: {{item:2061}} {{item:2062}} {{item:2058}} {{item:2059}} {{item:2060}} BU İTEMLER NE?
Bu itemlerden kırmızı küp şeklindeki olana mağazadan bakınca "Arak Esrarlı Karışım" olarak gözüküyor. Ama haritanın yanındaki çantadan bakınca "Arak Esrarengiz Karışım" olarak gözüküyor.
Riotçu Yorumları

XxPoMPaLaMaSYoNx

36. SEVİYE (TR)
Oy Almış
KONU AÇ